Doorgaan naar hoofdcontent

Persoonlijke ontwikkeling


Mijn boek Persoonlijke ontwikkeling verscheen in 2008. Op de achterflap staat het volgende:

Voor veel professionals van nu is het niet langer toereikend zich uitsluitend vakinhoudelijk te ontplooien. We willen ons ook als persoon ontwikkelen, zodat we ‘ons eigen ik’ in kunnen zetten in de professionele rol. Maar, hoewel authenticiteit in hoog aanzien staat blijkt het vaak niet eenvoudig te bereiken. Dit is een boek over persoonlijke ontwikkeling, ofwel het proces dat nodig is om authentieker te leren functioneren.

Het begrip persoonlijke ont-wikkeling geeft precies aan wat het is: het afwikkelen van de verpakking die je unieke persoon omhult. Die verpakking is als een façade, als een ‘jas’ die je beschermt. Wie de moed heeft die bescherming los te laten blijkt - steeds weer - daarachter een uniek en inspirerend, kwetsbaar maar ook krachtig, en vooral écht persoon te zijn. Daarover gaat dit boek: wat het je oplevert wanneer je je persoon ontwikkelt, en wat ervoor nodig is om dit proces aan te gaan.

In dit boek beschrijft de auteur op directe wijze via metaforen, persoonlijke verhalen en praktische voorbeelden de essentie van persoonlijke ontwikkeling. Die essentie is voor alle mensen gelijk, wat dit een boek maakt dat ook niet-professionals kan aanspreken. Toch is het speciaal voor mensen geschreven die ‘echtheid in professionaliteit’ willen ontwikkelen, in de wetenschap dat het juist daar zo uitdagend is.

Bestel 'Persoonlijke ontwikkeling'

Fragmenten uit 'Persoonlijke ontwikkeling':

"Het woord ontwikkeling herbergt zowel een voorwaartse als een teruggaande beweging. Ont-wikkeling of ont-plooiing, zijn woorden die aangeven dat het doel vooruitgang is maar de methode om daar te komen lijkt eerder iets weg te halen dan iets toe te voegen. Ontwikkelen is de verpakking weghalen van iets dat in-gewikkeld is. Ontplooiing is iets openvouwen dat opgevouwen is."

"In termen van in-gewikkeld en ont-wikkeld zou je kunnen zeggen dat ieder mens een ‘jas’ aanheeft, die je hebt gevormd door de jaren heen, door de ervaringen die je opdeed gedurende je leven tot nu toe, door schade en schande, door kwetsingen of conditionering van buitenaf. Het is een bescherming geworden tegen de soms gure omgeving. Die jas is je persoonlijkheid. Het is de ‘interface’ met de omgeving. Je jas zorgt voor bescherming, maar hij zorgt er ook voor dat je een bepaald karakter hebt. Je karakter bepaalt de manier waarop je omgaat met de mensen en dingen om je heen. De jas of je persoonlijkheid is wat mensen zien. Wat eronder zit vermoeden ze, maar krijgen ze zelden rechtstreeks te zien. Ontwikkeling in deze termen is je meer laten zien zoals je bent, naakt, je oorspronkelijkheid."

"Iedere ontwikkeling begint met bewustwording. Dat er iets niet gaat zoals het hoort te gaan, en dat je daarin iets zou willen veranderen. Die bewustwording is als een soort ontwaken. Plotseling ziet de wereld er niet meer zo uit als daarvoor, omdat er een extra dimensie aan toegevoegd lijkt, een die je eerder niet was opgevallen. Die verandering zet je aan tot actie."

"Wie werkelijk bereid is diep te gaan in zijn eigen ontwikkeling heeft een belangrijke basis om anderen te begeleiden in die van hun. Maar de weg de diepte in is moeilijk en verraderlijk. Het is erg makkelijk te verdwalen of op dood spoor te belanden. Het is daarom zeer ondersteunend (misschien zelfs noodzakelijk) om in dit gebied voorgegaan of geïnitieerd te worden door iemand die zijn eigen weg in dat gebied heeft gezocht, die misschien op zijn beurt is begeleid daarin."

Uit: Persoonlijke ontwikkeling - Worden wie je écht bent, door Godfried IJsseling. 

Bestel 'Persoonlijke ontwikkeling'