Wie ik ben en wat ik doe: mijn visie op persoonlijke ontwikkeling


De waarheid omtrent jezelf  
Ik begeleid mensen naar de waarheid omtrent zichzelf. Er wordt wel gesproken van 'het ware zelf'. Veel mensen raken verstrikt in wie zij zouden moeten zijn, van zichzelf en van anderen. In hun pogingen om daaraan te voldoen verliezen zij hun ware zelf uit het oog. Zij gaan steeds meer investeren in hun 'valse zelf': een masker, aanpassing, bescherming, een strategie van zelfontkenning.

Talent  
Maar je kunt alleen zijn wie je al bent. Door iets anders te zijn doe je jezelf geen goed en leef je strikt genomen een leugen. Je doet jezelf geweld aan, en erger: je verwaarloost je talent, datgene waar je intrinsiek goed in bent.

Persoonlijke effectiviteit  
Hierin ligt de relatie met persoonlijke effectiviteit: alleen door je ware zelf trouw te blijven kun je werkelijk effectief zijn, want alleen dan leef je vanuit waarachtigheid. Alleen dan is het persoonlijke fundament van waaruit je werkt op echtheid gebaseerd, namelijk jezelf.

Zelfacceptatie  
Om te kunnen werken vanuit je ware zelf moet je jezelf leren accepteren en waarderen. Dat is moeilijk, want de wereld geeft ons vaak de indruk dat we 'niet genoeg' zijn, dat we onszelf moeten veranderen. Niet alleen de wereld vraagt dat van ons, want wij hebben die wereld geïnternaliseerd in onszelf: inmiddels zetten wij onszélf onder druk en zijn wij zelf onze ergste criticus geworden. Jezelf werkelijk liefhebben is moeilijk.

Ontwikkeling  
Persoonlijke ontwikkeling zie ik als terugkeren naar je ware zelf, als afwikkelen ('ont-wikkelen') van de valse delen van jezelf die je je effectiviteit en zingeving ontnemen. Het is een levenslang proces, want je ware zelf is rijk en diep. Het gaat allemaal om jezelf leren kennen, op een steeds intiemer niveau. Alle andere ontwikkeling, mijns inziens, is investeren in de leugen, is jezelf geweld aandoen.

Kwetsbaarheid  
Het valse zelf is er niet voor niets. Het geeft ons bescherming tegen kwetsuren, helpt ons onszelf aan te passen aan en beschermen in een veeleisende en voorwaardelijke wereld. Terugkeren naar je ware zelf voelt als kwetsbaar en vraagt grote moed. De beloning is dat je jezelf terugvindt, en daarmee een waarachtige weg naar een zinvol en talentvol leven.

Lees verder over mijn (professionele) visie en persoonlijke missie.

Klik hier voor mijn LinkedIn profiel