dinsdag 26 maart 2019

Een nieuw boek: De zelfbewuste leider


In maart 2019 is mijn derde boek verschenen: De zelfbewuste leider - naar het hart van persoonlijk leiderschap.

Voor wie?
De zelfbewuste leider is een boek voor mensen die de wereld positief willen beïnvloeden, en die daarbij zelfbewust te werk willen gaan. Dat kunnen leiders zijn, maar ook coaches, trainers, of adviseurs (ook zij leiden of begeleiden) die geïnteresseerd zijn in de diepere aspecten van persoonlijke en leiderschapsontwikkeling.

Leiderschap is een reis naar binnen
Waarachtig leiderschap vraagt zelfbewustzijn. Zonder zelfbewustzijn is het niet de leider die leidt, maar de automatische piloot. Ondanks dat ik mij bovengemiddeld bezighoud met mijn binnenwereld (want dat is mijn werk), kan ik niet zeggen dat ik werkelijk zeggenschap over mijzelf heb, dat ik mijzelf volledig stuur. Geregeld doe ik dingen die ik niet wil doen, of laat ik dingen die ik wél wil doen. Steeds weer heb ik te onderzoeken waar mijn drijfveren, remmingen, emoties, en overtuigingen vandaan komen. Dat onderzoek is vereist, want die overtuigingen vormen de basis van de meningen die ik heb, de richting die ik kies, en de dingen die ik doe of laat. Dit boek is een onderzoek naar de bron of het hart van wie wij zijn en wat wij denken, doen en voelen.

Wereld vol onzekerheden
Ondertussen lijkt de wereld in verwarring. Weinig is nog zeker. We zijn - die indruk wordt gewekt - het leiderschap kwijt. Hoe vinden we dat terug? In De zelfbewuste leider betoog ik, dat waar de wereld vol verwarring en onzekerheid is, houvast is te vinden in jezelf. De verwarring en de ambiguïteit van de wereld vragen dat van ons dat we 'wakker' worden, bewuster van onszelf, alerter ten aanzien van wat we waarnemen, en alerter ten aanzien van wat we daarbij denken en voelen. Dan is er sprake van zelfbewustzijn. 

Maar niet alleen de buitenwereld, ook onze binnenwereld is verwarrend en tegenstrijdig. We belanden meestal niet alleen in conflict met de mensen en dingen om ons heen, maar ook met onszelf. In De zelfbewuste leider ga ik op onderzoek uit - een reis naar binnen - naar het hart van persoonlijk leiderschap.

Wat is het doel?
Ik ben er zeker van dat wij allemaal aan leiderschap kunnen winnen door onszelf beter te leren kennen. Dieper te kijken, voorbij vooroordelen en versleten beelden van jezelf, naar iets wat waarachtig is. Daaraan hoop ik een bijdrage te leveren met dit boek.

Verder lezen