Doorgaan naar hoofdcontent

Visie op persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling

Als psycholoog, trainer en coach bij de Baak begeleid ik mensen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, en ik schrijf daarover. Voor mij is schrijven het vastleggen van inzichten en ideeën die ik tijdens mijn werk verzamel. Ik verwijs dus graag naar mijn boeken (elders op deze site) als je daar meer over wil weten. 

Hieronder vertel ik hoe ik de ontwikkeling van mensen benader. Persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling zie ik als een onderwerp dat met zorg en aandacht benaderd moet worden. Wij mensen zijn complex - en dat vraagt een benadering die deze complexiteit recht doet.

De waarheid omtrent jezelf  
Mijn missie is mensen te begeleiden naar de waarheid omtrent zichzelf. Er wordt wel gesproken van 'het ware zelf'. Veel mensen verliezen hun zicht daarop, en raken verstrikt in wie zij zouden moeten zijn, van zichzelf en van anderen. In hun pogingen om daaraan te voldoen verliezen zij als het ware zichzelf. Zij gaan steeds meer investeren in hun 'valse zelf': een masker, aanpassing, bescherming, een strategie van zelfontkenning.

Talent  
Maar je kunt alleen zijn wie je al bent. Door iets anders te zijn doe je jezelf geen goed, en ontken je strikt genomen jezelf. Je verwaarloost zo je talent, datgene waar je intrinsiek goed in bent, en degene die je éigenlijk bent.

Persoonlijke effectiviteit
Hierin ligt de relatie met persoonlijke effectiviteit: alleen door je ware zelf trouw te blijven kun je werkelijk effectief zijn, want alleen dan leef je vanuit de werkelijkheid van wie je bent. Alleen dan is het persoonlijke fundament van waaruit je werkt op echtheid gebaseerd, namelijk jezelf.

Leiderschap
Als leider kun je je afvragen: leid ik of volg ik? Doe ik wat anderen van mij verwachten of volg ik mijzelf? En als ik mijzelf volg, wat volg ik dan precies? Ben ik mij bewust van de interne processen die mij sturen, en kies ik zélf welke te volgen, of word ik geleid door onbewuste patronen - de automatische piloot? Om dat te ontdekken moet je bij jezelf te rade gaan. Leiderschap begint daarom bij zelfbewustzijn en persoonlijke ontwikkeling, bij het onderzoek van jezelf, om zo te leren opereren vanuit je ware zelf.

Zelfacceptatie  
Om te kunnen werken vanuit je ware zelf is het belangrijk jezelf te leren accepteren en waarderen. Dat is moeilijk, want de wereld geeft ons vaak de indruk dat we 'niet genoeg' zijn, dat we onszelf moeten verbeteren. Niet alleen de wereld doet dat maar wijzelf ook, want wij hebben die wereld geïnternaliseerd in onszelf: inmiddels zetten wij onszélf onder druk en zijn wij zelf onze ergste criticus geworden. Jezelf werkelijk liefhebben is moeilijk.

Een aandachtige blik in de spiegel  
Persoonlijke ontwikkeling (en leiderschap) zie ik als terugkeren naar je ware zelf, als afwikkelen ('ont-wikkelen') van de valse delen van jezelf die je je effectiviteit en zingeving ontnemen. Het gaat om een serieuze en aandachtige blik in de spiegel, om dat spiegelbeeld vervolgens te leren erkennen en accepteren. Dat is een levenslang proces, want je ware zelf is rijk en diep. Het gaat allemaal om jezelf leren kennen, op een steeds intiemer niveau. Alle andere ontwikkeling, mijns inziens, is investeren in de buitenkant, in het masker, is je ware zelf geweld aandoen.

Kwetsbaarheid  
Het valse zelf (het 'masker') geeft je bescherming tegen kwetsuren (of althans, dat is de belofte), en helpt je jezelf aan te passen aan en beschermen in een veeleisende en voorwaardelijke wereld. Terugkeren naar je ware zelf is als het loslaten van die bescherming, en voelt daarom kwetsbaar - het vraagt grote moed. De beloning is dat je jezelf terugvindt, en via jezelf ook de ander. En daarmee een waarachtige weg naar een zinvol en talentvol leven.